Regler

1. Regler for betaling. Ved reservering må man betale 30% for å sikre seg plassen reservert. 2 måneder før ankomst må man betale resten av summen (70%). Hvis man ikke kommer til bestilt tid, betales ikke reserveringsavgiften (30%) tilbake.
2. Ved ankomsten lages en skriftlig avtale mellom gjester og SØRØYA DREAM FISH
3. Etter at avtalen er underskrevet, betaler gjestene 300 Euro depositum, som betales tilbake ved avreise, hvis alt er i orden.
4. Ankomst/ innsjekking er fra kl. 15.00 og gjestene må forlate leilighetene før kl. 11.00 på avreisedagen.
5. Leiligheten(e) må være ryddet, båtene vasket og rene og drivstofftankene fylt med drivstoff.
6.Det er ikke lov å røyke innendørs.
7.Ved feil i leiligheten eller båten, må eieren informeres umiddelbart.
8.Gjestene må selv sørge for livs- og ulykkesforsikring.
9. SØRØYA DREAM FISH tar ingen ansvar for værforhold. Hvis man lurer på om værforholdene er forsvarlige for en fisketur, må de snakke med eieren.
10. Det er ikke lov å parkere båten på strand, unntatt ved ulykke eller uhell.
11. I båten er det påbudt med redningsvester eller flytedress.
12. Det er ikke lov å føre båten i alkoholpåvirket tilstand.
13. Det er ikke lov å dra ut med båten i mørke.
14. Ha lav hastighet når du kommer inn i båtens parkeringssone. Unngå å lage store bølger.
15. Alle gjester må ta hensyn til omgivelser (ikke forsøple, ikke tenne bål, ikke ødelegge naturen og utstyr) og ferdes i området etter norsk lov.