Taisyklės

 1. Mokėjimo sąlygos:
  Vykdant rezervaciją sumokamas 30% rezervacinis mokestis, tuomet Jums rezervuojama vieta sutartu laiku. Likus iki žvejybos turo pradžios 2 mėn. sumokama likusi sumos dalis (70%). Jeigu dalyvis neatvyksta į turą, jam rezervacinis mokestis negrąžinamas.
 2. Atvykę į stovyklą svečiai sudaro dvišalę sutartį su SØRØYA DREAM FISH.
 3. Po sutarties sudarymo svečiai sumoka 300 EUR depozitą, kuris yra grąžinamas po tvarkingų apartamentų, katerių ir įrangos pridavimo.
 4. Svečiai sutartą dieną apgyvendinami ne anksčiau kaip 12.00 val., išvykimo dieną apartamentai atlaisvinami ne vėliau kaip 8.00 val.
 5. Apartamentai paliekami tvarkingi, kateriai švarūs ir pilnais bakais (kuras įsigyjamas tik iš SØRØYA DREAM FISH).
 6. Apartamentuose griežtai draudžiama rūkyti.
 7. Apie įrangos gedimus, trūkumus apartamentuose svečiai nedelsiant privalo informuoti stovyklos darbuotojus.
 8. Svečiai patys privalo pasirūpinti sveikatos, gyvybės draudimais.
 9. SØRØYA DREAM FISH neatsako už oro sąlygas, esant abejonėms dėl saugių oro sąlygų, būtina pasitarti su stovyklos darbuotojais.
 10. Draudžiama su kateriais švartuotis prie krantų, išskyrus avarinius atvejus.
 11. Svečiai jūroje privalo dėvėti gelbėjimosi liemenes, neskęstančius kostiumus.
 12. Neblaiviems asmenims draudžiama plaukti į jūrą.
 13. Plaukioti jūroje tamsiu paros metu – draudžiama.
 14. Švartavimosi zonoje plaukti nedideliu greičiu, nesukeliant bangavimo.
 15. Mesti žuvies atliekas šalia prieplaukos draudžiama. Visos atliekos turi būti išplukdomos į jūrą.
 16. Pasinaudojus žuvies išdorojimo ir vakuumavimo patalpomis, jas palikti švarias ir tvarkingas.
 17. Visi svečiai privalo gerbti juos supančią aplinką (nešiukšlinti, nekurti laužaviečių, neniokoti aplinkos, netrikdyti viešos tvarkos, ….), laikytis Norvegijos įstatymų.